Minnan salonki

Kauppis-Heikki Kanttilan kauppa-apulaisena

Heikki Kauppinen

Kauppis-Heikki, viralliselta nimeltään Heikki Kauppinen (1862-1920).

Minna Canthin talo

Kauppis-Heikki yritti uraa myymäläapulaisena Minna Canthin Gusti-veljen hoitamassa sekatavarapuodissa, mutta pesti jäi lyhyeksi.

Kauppis-Heikki oli syksyllä 1884 valittu kiertokoulunopettajan sijaiseksi, joten renkipojan kiireiset kesät olivat taakse jäänyttä elämää ja päinvastoin tarvitsi Heikki kesäksi toisenlaista leipäpuuta. Brofeldtit keksivät, että Kauppis-Heikki saattaisi ryhtyä kesäksi Minna Canthille kauppa-apulaiseksi, mitä tuumaa pitkin kevättä pidettiinkin yllä. Kaarlo Brofeldt uskoo Heikille kuitenkin kirjeessä, että Canthin veli ei hyväksyisi sekatavarapuotiin apulaiseksi miestä eikä hankkeesta näin ollen tulisi kenties mitään. Minna Canth kuitenkin piti päänsä ja sai kirjailijanalun taloonsa palvelukseen. Minna Canthin veli ei ollut kaupan hoitajana tomerimmasta päästä ja Minnan ensimmäisestä kirjeestä Kauppis-Heikille käy ilmi, että hän harkitsee jopa veljen vastuulla olevan sivupuodin lopettamista. Ensimmäisissä muodollisissa kirjeissä, joilla Canth sopii Kauppis-Heikin kanssa toimen aloittamisen käytännön asioista, ei vielä sivuta Kauppis-Heikin kirjallisia harrastuksia, mutta mitä ilmeisimmin Minna Canth todella kiinnostuksella odotti uutta kirjallista tuttavuutta, sillä kirjeissä hän kertoo pitävänsä kauppaa ainakin syksyyn saakka  - siis ikään kuin taatakseen Heikille toimen Kuopiossa. Tuleva työnantaja myös osoittaa kirjeissään melkoista joustavuutta työn aloittamisen ajankohdan määräämisessä – ”Tulkaa silloin kuin teille vaan sopii, kyllä koetan tulla täällä toimeen” – ja allekirjoittaa kirjeensä ”Ystävyydellä Minna Canth”.  Brofeldtin veljesten ja erityisesti Kaarlon kautta Kauppis-Heikin tuttavuus on ilmeisesti tässä vaiheessa jo hyvin valmisteltu ja tie pitkälle siloiteltu.

Kauppis-Heikin myymäläura ei kuitenkaan ottanut tulta, vaan Heikki osoittautui työssä kömpelöksi ja hitaaksi. Sen sijaan Canth ja Kauppis-Heikki, joka mitä ilmeisimmin myös asui Kanttilassa toimensa ajan, ystävystyivät ja Canth tartutti Heikkiin innostuksensa teatteriin. Samana kesänä Canth oli puuhannut Suomalaisen Teatterin vierailulle Kuopioon ja Heikki näki ensimmäistä kertaa näytelmiä, mikä teki häneen suuren vaikutuksen. Havun mukaan aivan ensimmäinen Heikin näkemä näytelmä oli juuri Canthin Murtovarkaus. Heikki innostui teatterimaailmasta kovin ja Minna Canth, joka ilmeisestikin oli havainnut kauppa-apulaisensa toivottomuuden kaupan alalla, koetti saada häntä teatteriin työhön kulissimieheksi. Mutta teatterin johtaja Kaarlo Bergbom piti tehtävän edellytyksenä nopeutta, ja kun Heikkiä ei parhaalla tahdollakaan voitu sanoa vikkeläksi, kaatui hanke siihen.

Kauppis-Heikki Kanttilan kauppa-apulaisena