Minnan salonki

Kirjallisuutta

 

Eiskonen, Satu. 2000. Arkea ja juhlaa Jyväskylän seminaarissa. Elämä 1800-luvun laitosyhteisössä.  Pro gradu. Jyväskylän yliopisto.

Hagman, Lucina. 1906 (1911). Minna Canthin elämäkerta. Helsinki.

Halila, Aimo. 1963. Jyväskylän seminaarin historia. Helsinki.

Kannila, Helle. 1973. Minna Canthin kirjeet. Helsinki.

Kuikka M. T. 2005. Opettajakuvan historiallisia kehityslinjoja. – Teoksessa: Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Toim. Eira Korpinen. Tutkiva Opettaja. Journal of Teacher Researcher 1. Jyväskylä, 201−221.

Maijala, Minna. 2014. Herkkä, hellä, hehkuvainen Minna Canth. Helsinki.

Nummela, Ilkka. 2004. Toiselta kantilta: Minna Canth liikenaisena. Tampere.

Nurmi, V. 1988. Uno Cygnaeus – Suomalainen koulumies ja kasvattaja. Helsinki.

Raitio, K. 1913. Jyväskylän seminaarin 50-vuotinen toiminta. Katsaus sen
syntyyn ja vaiheisiin, Jyväskylä.

Vuorikari, Outi: Minna Canth -sivusto > Elämäkerta > Kauppiaan tyttären koulut