Minnan salonki

Suomalaisesta naislyseosta

http://www.minnansalonki.fi/import/Tapio_96_09_12_1882.pdf

Tapio-lehdessä 9.12.1885 julkaistu Minna Canthin lehtikirjoitus, allekirjoituksena Naislyseon ystävät Kuopiossa.

Kannilan mukaan: "Polemiikkia B.F.G:n Suomettaressa julkaisemaa kirjoitusta vastaan. Tyylistä päätellen Minna Canthin kirjoittama." (Kannila, Helle (1967) Minna Canthin kirjallinen tuotanto).

Aihe

Aikamääre

Kieli

Kattavuus

Kuopio

Julkaisija

Kuopion kaupunginkirjasto–Pohjois-Savon maakuntakirjasto

Provenienssi

Historiallinen sanomalehtikirjasto, Kansalliskirjasto

Lähde

Tapio, 9.12.1882, n:o 96

Formaatti

teksti/pdf

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe201311077220

Viittaus

Naislyseon ystävät Kuopiossa. Suomalaisesta naislyseosta. Minnan salonki, viitattu 5.7.2020.
<http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201311077220>