Minnan salonki

Svar på Protesten

http://www.minnansalonki.fi/import/Finland_271_21_11_1885.pdf

Tekijä

Vaihtoehtoinen nimeke

Finland-lehdessä marraskuussa 1885 (nro 271) julkaistu Minna Canthin lehtikirjoitus
Kirjoitus oli vastine Finland-lehdessä (nro 257) julkaistulle, nimimerkki "Qvinnoröster i landsorten" laatimalle kirjoitukselle. Jälkimmäinen oli puolestaan vastine Valvojassa (nro 70) ilmestyneelle kirjoitukselle.

Aikamääre

Kieli

Kattavuus

Helsinki

Julkaisija

Kuopion kaupunginkirjasto–Pohjois-Savon maakuntakirjasto

Provenienssi

Historiallinen sanomalehtikirjasto, Kansalliskirjasto

Lähde

Finland, 21.11.1885, n:o 271.

Formaatti

teksti/pdf

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe201311077223

Viittaus

Minna Canth. Svar på Protesten. Minnan salonki, viitattu 12.7.2020.
<http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201311077223>