Minnan salonki

Realistisen kirjallisuuden johdosta

http://www.minnansalonki.fi/import/Savo-Karjala_122_22_10_1890.pdf

Tekijä

Savo-Karjalassa 1890 ilmestynyt Minna Canthin lehtikirjoitus. Kirjoitus oli vastaus samassa lehdessä 17.10.1890 julkaistuun
nimimerkki K:n kirjoitukseen "Realistisesta kirjallisuudesta", jossa oli ulkomuistista poleemisesti selostettu Minna Canthin Kuopion Suomalaisessa seurassa 8.10.1890 pitämää esitelmää. Keskustelu jatkui seuraavissa numeroissa.

Aikamääre

Kieli

Kattavuus

Kuopio

Julkaisija

Kuopion kaupunginkirjasto–Pohjois-Savon maakuntakirjasto

Provenienssi

Historiallinen sanomalehtikirjasto, Kansalliskirjasto

Lähde

Savo-Karjala, 22.10.1890, n:o 122

Formaatti

teksti/pdf

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe201311077247

Viittaus

Minna Canth. Realistisen kirjallisuuden johdosta. Minnan salonki, viitattu 9.8.2020.
<http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201311077247>