Minnan salonki

Minna Canth siveellisyyspyrinnöistä

http://www.minnansalonki.fi/import/Keski-Suomi_14_02_02_1892.pdf

Tekijä

Keski-Suomi-lehdessä 1892 ilmestynyt Minna Canthin Suomen Naisyhdistyksen kokouksessa pitämä esitelmä ("Kuinka
voisi Suomen Naisyhdistys tehokkaimmalla tavalla edistää siveellisyyspyrintöjä maassamme?"). 
Se ilmestyi myös Pohjalaisessa (29.1.1892) sekä ruotsinnoksena Hemmet och samhället -lehdessä (1892, n:o 1).

Aikamääre

Kieli

Kattavuus

Jyväskylä

Julkaisija

Kuopion kaupunginkirjasto–Pohjois-Savon maakuntakirjasto

Provenienssi

Digitoidut aineistot/Aikakauslehdet, Kansalliskirjasto

Lähde

Keski-Suomi, 2.2.1892, n:o 14

Formaatti

teksti/pdf

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe201311077258

Viittaus

Minna Canth. Minna Canth siveellisyyspyrinnöistä. Minnan salonki, viitattu 21.1.2021.
<http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201311077258>